Migrate tên miền lên AWS Route53

Migrate tên miền lên AWS Route53

March 18, 2019 0 By harvey

Route53 là 1 dịch vụ DNS của Amazon Web Service có khả năng mở rộng và tính sẵn có cao.

Amazon Route 53 kết nối hiệu quả các request của người dùng với hệ thống infra đang chạy trong AWS – chẳng hạn như các instance Amazon EC2, Elastic Load Balancer hoặc Amazon S3 bucket – và cũng có thể được sử dụng để định tuyến người dùng đến các hệ thống infra ngoài AWS. Lưu lượng truy cập Amazon Route 53 giúp bạn dễ dàng quản lý lưu lượng trên toàn cầu thông qua nhiều loại định tuyến khác nhau, bao gồm Định tuyến dựa trên độ trễ (Latency Based Routing), DNS địa lý (Geo DNS), Geoproximity và Round Robin có trọng số (Weighted Round Robin) – tất cả những thứ có thể kết hợp với DNS chịu lỗi để cho phép nhiều loại định tuyến và kiến thức chịu lỗi. Sử dụng trình chỉnh sửa trực quan đơn giản của Amazon Route 53 Traffic Flow, bạn có thể dễ dàng quản lý cách các end user được định tuyến tới endpoint của ứng dụng của bạn – kể cả trong một AWS region đơn lẻ hay phân phối ra toàn cầu.

Amazon Route 53 cũng cũng cấp việc đăng ký tên miền, bạn có thể mua và quản lý các tên miền ví dụ như “vietnamvodich.com” và Amazon Route 53 sẽ tự động điều chỉnh DNS setting cho domain của bạn.

Trong bài viết hôm nay mình sẽ migrate domain từ GoDaddy (1 nhà cung cấp tên miền lớn) lên Route53.

1.Đầu tiên bạn cần đăng nhập vào AWS console và tìm Route53 Service

 

2. Lựa chọn Get started now Dưới DNS management

Hình 2: Route53 – DNS

 

3. Lựa chọn tạo 1 hosted zone bằng click vào button Create Hosted Zone:

Hình 3: Create Hosted Zone

 

4. 1 Form nhập sẽ hiển thị bên phải, bạn điền tên miền của bạn vào phần Domain Name (lưu ý rằng sẽ không bao gồm www), Type bạn để là Public Hosted Zone

Hình 4: Domain name

5. Chỉ khi bạn hoàn thành bước 4, bạn sẽ nhìn thấy 2 Records NS và SOA (Start ò authority) chứa những thông tin cơ bản. Bạn sẽ cần sử dụng NS (4 values) cho việc sử dụng ở các bước tiếp theo.

Hình 5: Hosted Zone

6. Tiếp theo chúng ta sẽ cần add records từ GoDaddy bằng cách export zone file. Bạn cần đăng nhập vào Godaddy, chọn phần quản lý DNS

Hình 6: Godaddy Manage DNS

7. Trong phần Advanced Features chọn Export Zone File (Unix)

Hình 7: Export Zone File (Unix)

8. Sau khi bạn download file về, bạn mở file đó lên, copy nội dung. Quay lại Route53, bạn lựa chọn Import Zone filebutton, sau đó paste nội dung vừa copy vào.

Sau đó lựa chọn Import button

Hình 8: Import Zone File

9. Quay trở lại GoDaddy, bạn sẽ cần phải thay đổi NS. Lúc này bạn lựa chọn phần Nameservers và click button Change -> Custom

Sau đó xoá 2 NS cũ và thay vào đó bằng 4 NS được lấy từ mục 4 ở trên và save lại.

Hình 9: Change NS

10. Kiểm tran NS đã được cập nhật hay chưa bằng cách truy cập vào whatsmydns.net và lựa chọn type NS.

Hình 10: Check NS

Sau khi bạn kiểm tra NS đã trùng với thông tin NS từ Route53, lúc này bạn đã xong việc di chuyển domain tới Route53.

Hy vọng bài viết này sẽ giúp đỡ bạn hiểu hơn về Route53 cũng như cách Migrate Domain tới Route53, hẹn gặp lại các bạn vào các bài viết sau.